E-bok kategori: Økonomi

Økonomisk tenking de siste 2500 årene

Økonomisk utvikling
Forfatter: Kjetil Sander
Antall sider: 132
Format: PDF
Pris: Kr. 98.-

En gjennomgang av hvordan den økonomiske tenkingen har utviklet seg de siste 2500 årene. Fra pre-klassisk tenking til dagens moderne blandingøkonomi. 

Grunnleggende kunnskaper for enhver økonom, da det er umulig å forstå dagens økonomiske system uten kjennskap til hvordan den økonomiske tenkingen har endret seg gjennom tidene for å ende opp med dagens system og økonomiske prinsipper.

E-boken bygger på mitt tidligere kompendium om «Markedsøkonomiens Idegrunnlag» som var et fagkurs ved NHM/BI i 1994/95, men innholdet har også blitt oppdatert senere med mer tilleggkunnskap. 

Økonomiens utvikling de siste 2500 årene Kjetil Sander

 • Fra pre-klassisk tenkning til moderne blandingsøkonomi. En gjennomgang av økonomiens historiske utvikling de siste 2500 årene.

 • 30/12/2015
 • 132 pages

Kostnads-, inntekts- og dekningspunktanalyse Kjetil Sander

 • En gjennomgang av kostnads og inntekts-begrepet, og hvordan du gjennomfører en tradisjonell kostnads-, inntekts- og dekningspunktanalyse.

 • 30/12/2015
 • 67 pages

Ressursledelse Kjetil Sander

 • En lærebok om ressursledelse, ressursforvaltning, økonomistyring og hvordan ressursene bør brukes for å skape varige konkurransefortrinn.

  Boken inngår i e-bokserien om Systemanalytisk Verdiledelse og tar for seg ressursperspektivet - 1 av 6 perspektiver som utgjør systemet i Systemanalytisk Verdiledelse.

 • 01/02/2016
 • 120 pages

Makroøkonomi Kjetil Sander

 • En innføring i det økonomiske system, prinsipper for organisering av økonomien og hvilke økonomiske virkemidler som kan brukes for å påvirke og styre økonomien mot ønskede mål.

 • 30/12/2015
 • 132 pages

Budsjettering & prognosering Kjetil Sander

 • En lærebok om budsjettering og prognosering. Boken krever ingen forhåndskunnskaper og guider deg igjennom prognosering- og budsjetteringsprosessen - steg for steg. En gjennomgang av all anerkjent teori på området, og utgangspunktet for all mål- og resultatstyring.

 • 30/12/2015
 • 96 pages