Menneskelig atferd

 

Menneskelig atferd Kjetil Sander

  • En gjennomgang av hva som skaper vår identitet, verdier, personlighet, holdning og hva som styrer våre beslutninger og atferd. En innføring i psykologi, sosiologi og sosial-antropologi.

  • 30/12/2015
  • 321 pages

Kjøpsprosessen Kjetil Sander

  • En gjennomgang av kjøpsprosessen vi alle må gå igjennom før vi foretar en beslutning om kjøp av noe. En forutsetning for å kunne jobbe som markedsfører eller selger.

  • 29/12/2015
  • 89 pages