Ledelse

Ledelseteoriene ... de siste 200 årene! Kjetil Sander

 • Hva er en leder og hva gjør en leder dyktig? Synet har endret seg kraftig de siste 200 årene og må ses i sammenheng med samfunnsutviklingen. Her finner du en historisk gjennomgang av de rådende teoriene de siste 200 årene.

 • 24/01/2016
 • 255 pages

Corporate Governance Kjetil Sander

 • En lærebok om eierstyring. Hvilken selskapsform bør velges, hvem bør sitte i styre, hvordan beskytte virksomhetens immaterielle rettighetene og hvilket kjedesamarbeid er best? Corporate Governance er ikke bare viktig, men avgjør også virksomhetens fremtid!

 • 04/01/2016
 • 157 pages

Organisasjonstruktur - tradisjonell og virtuell organisering Kjetil Sander

 • En lærebok om tradisjonell og virtuell organisering. En gjennomgang av struktur som kjerneprosess, med det mål å vise deg hvordan du bygger opp en effektiv organisasjons- og gruppestruktur.

 • 05/01/2016
 • 193 pages

HMS - håndbok Kjetil Sander

 • En lærebok om hvordan du skal gå frem for at virksomheten skal oppfylle de lovpålagte bestemmelsene om ”Helse-Miljø og Sikkerhet”.

 • 05/01/2016
 • 79 pages

Verdibasert ledelse & lærende organisasjoner Kjetil Sander

 • En lærebok om Verdibasert ledelse og hvordan du skal gå frem for å bygge opp en lærende organisasjon.

 • 03/01/2016
 • 320 pages

Endringsledelse Kjetil Sander

 • Hva er endringsledelse og hvordan gå frem for  å gjennomføre endringer i en organisasjon?

 • 03/01/2016
 • 92 pages

Prosessledelse Kjetil Sander

 • Hva er en prosess, hvordan utvikle, lede og integrere dem med virksomhetens øvrige aktiviteter for å gjøre virksomheten i stand til å nå sine mål og følge sine strategier?

  Boken inngår i en e-bokserie om Systemanalytisk Verdiledelse og omhandler prosessledelse og prosessperspektivet som er 1 av 6 perspektiver innenfor Systemanalytisk Verdiledelse som tilsammen utgjør det vi kaller "virksomheten".

 • 01/02/2016
 • 210 pages

Moral & etikk Kjetil Sander

 • Hva er moralsk og etisk riktig? Hvilke former for moral og etikk finnes? Hvordan oppstår vår moral og kan den endres?

 • 03/01/2016
 • 53 pages

Personal ledelse Kjetil Sander

 • En lærebok om:

  REKRUTTERING – ANSETTELSE – BELØNNINGSSYSTEMER – OPPLÆRING

  Boken inngår i serien om Systemanalytisk Verdiledelse og tar for seg menneskene som en kjerneprosess i verdiskapningen og hvordan du gjennomfører operativ personal ledelse, med fokus på rekrutterings prosessen, selve ansettelsen, belønningssystemet og opplæringsprogrammet.

 • 01/02/2016
 • 208 pages

Informasjon og informasjonssystemer Kjetil Sander

 • Hva er informasjon, informasjonsstruktur og informasjonssystem? Hvilke trengs og hvordan optimalisere effekten av dem?

  En lærebok om informasjon generelt, informasjonssystemer, databasedesign og bruk av informasjon som strategisk ressurs og 1 av 4 kjerneprosesser i verdiskapningprosessen til virksomheten. 

 • 30/01/2016
 • 140 pages

Styring og kontroll av virksomheten Kjetil Sander

 • En lærebok for ledere om hvordan de bør gå frem for å styre virksomheten mot ønskede mål og kontrollere måloppnåelsen.

  Boken inngår i e-bok serien om Systemanalytisk Verdiledelse ved at boken tar for seg styring og kontroll perspektivet som er 1 av 6 perspektiv som tilsammen utgjør systemet vi omtaler som "virksomheten".

 • 01/02/2016
 • 276 pages

Ressursledelse Kjetil Sander

 • En lærebok om ressursledelse, ressursforvaltning, økonomistyring og hvordan ressursene bør brukes for å skape varige konkurransefortrinn.

  Boken inngår i e-bokserien om Systemanalytisk Verdiledelse og tar for seg ressursperspektivet - 1 av 6 perspektiver som utgjør systemet i Systemanalytisk Verdiledelse.

 • 01/02/2016
 • 120 pages

Teknologi som kjerneprosess Kjetil Sander

 • Hvordan benytte teknologi som en 1 av 4 kjerne-prosesser i verdiskapningen og i organisasjons-utvikling for å skape vekst og økt lønnsomhet på kort og lang sikt?

  For å få fult utbytte av denne boken må den leses sammen med de tre øvrige e-bøkerne om prosessledelse, slik at du får en gjennomgang av hver enkelt kjerneprosess, før du begynner å fokusere på hvordan du skal integrere alle prosessene til en effektivt, lønnsomt og helhetlig system.

  Boken inngår også som en del av gjennomgangen av Systemanalytisk Verdiledelse.

 • 31/01/2016
 • 59 pages