Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 31 av 47 artikler om 1. Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler om Konkurransevirkemidler - Distribusjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien lærer du hva distribusjon er og hvordan du skal gå frem for å benytte distribusjon som ett konkurransevirkemiddel i virksomhetens markedsføringsmiks.

Definisjon >> Distribusjon

Distribusjon er 1 av 6 konkurransevirkemidler virksomheten har til rådighet for å gjøre sitt verditilbud bedre enn konkurrentenes verditilbud i kundenes øyne. Selve begrepet distribusjon betyr fordeling eller utdeling.

Innenfor markedsføringlitteraturen defineres distribusjon som:

alle aktiviteter og tiltak en bedrift setter i verk for å utforme og påvirke varestrømmen fra produsent til den endelige bruker.

distribusjonHva er distribusjon?

I praksis er distribusjon en funksjon hvor leverandøren setter bort ulike aktiviteter som er påkrevd for å distribuere virksomhetens produkter til sluttbrukerne til ulike mellomledd, f.eks. agenter, grossister og detaljister.

På vegne av leverandøren og seg selv utfører de en rekke aktiviteter som f.eks.

 • lagring
 • transport
 • informasjon
 • overføring av eiendomsretten
 • innsamling og oppdeling av varepartier osv.

Direkte og indirekte distribusjon

Hensikten med distribusjonen er at forbrukerne skal komme i kontakt med varen. Det kan de gjøre enten ved at varen går innom et mellomledd (indirekte distribusjon), eller at den går direkte fra produsent til sluttbruker (direkte distribusjon). Vi må dermed skille mellom:

 • Direkte distribusjon – varen går direkte fra produsent til sluttbruker
 • Indirekte distribusjon – produsenten leverer varen til et mellomledd (f.eks. en grossist eller detaljist) før sluttbrukeren mottar den

Dette kan illustreres slik:

Som det går frem av illustrasjonen betyr mellomleddet (indirekte distribusjon) en forenkling og rasjonalisering av distribusjonen, i forhold til direkte distribusjon hvor produsenten har ansvaret for å salget og levere varen til avtalt sted, tid, kvanta og kvalitet til sluttbrukeren.

indirekte-direkte distibusjon

Distribusjonskanaler

Selve distribusjons flyten kan skje på mange måter. De vanligste distribusjonskanalene er imidlertid disse:

distribusjonskanaler

 • Produsent – Forbruker : Produsenten står selv for all distribusjon og leverer produktene de produserer direkte til forbrukerne.
 • Produsent – Grossist – Forbruker : Produsenten leverer alle produktene de produserer til en eller flere grossister som selv distribuerer produktene videre til sluttbrukerne (forbrukerne)
 • Produsent – Detaljist : Produsenten leverer alle produktene de produserer direkte til ulike detaljister som selger produktene videre til sluttbrukerne (forbrukerne)
 • Produsent – Grossist – Detaljist : Produsenten leverer produktene de produserer til en eller flere grossister som igjen leverer produktene videre til ulike detaljister de kontrollerer. Detaljistene sprer så produktene videre til sluttbrukerne (forbrukerne)
 • Produsent – Agent – Grossist – Detaljist : Produsenten kan velge å benytte en eller flere agenter som får enerett på å distribuere produktene deres videre til grossister og detaljistene.

Hvert av mellomleddene i modellen over har hver sine oppgaver og funksjoner og er potensielt et fordyrende mellomledd. Hver av distribusjonskanalene har imidlertid hver sine fordeler og ulemper som må vurderes før den endelige beslutningen om valg av distribusjonskanal tas.

Modellen under viser hvilke potensielle distribusjonskanaler og forbindelser mellom de ulike leddene i distribusjonskanalene som finnes:

mulige-distribusjonskanaler

Valg av distribusjonskanal

Når det gjelder valg av distribusjonskanal er det ikke bare et spørsmål om å velge, men også om å tilpasse seg til et distribusjons mønster. I mange bransjer på forbrukermarkedet er det ofte heller et spørsmål om å bli valgt enn selv å velge !

Følgende forhold bør vurderes ved valg av distribusjonskanal/strategi:

 • Kostnadene for distribusjon gjennom de forskjellige distribusjonskanalene
 • Det salg som kan oppnås ved bruk av de forskjellige distribusjonskanalene
 • De kostnadene som oppstår innen bedriften som  en følge av salget
 • De priser som man kan få for produktene ved bruk av de forskjellige distribusjonskanalene.

De forhold som har innvirkninger på kostnadene og inntektene som oppstår ved valg av en bestemt distribusjonskanal er:

 1. Varen
 • Holdbarhet både fysisk og psykisk(mote)
 • Vekt og størrelse
 • Pris
 • Krav til service og ytterligere bearbeiding
 • Garantier
 1. Bedriften

Størrelsen og geografisk beliggenhet i forhold til:

 • Råvarer/underleverandører
 • Distribusjonsledd og marked
 • Optimal produksjonstørrelse
 • Produksjonstid
 • Teknisk utvikling
 1. Markedet
 • Det totale forbrukets størrelse
 • Geografisk spredning
 • Demografiske og livsstil variabler
 • Fordeling på forskjellige typer av kjøpere(målgrupper/segment)
 • Innkjøps hyppighet
 • Motiv for valg av innkjøpsted
 • Kjøpprosessen
 1. Distribusjonsapparatet
  Den relative betydning av forskjellige distribusjonsformer. Deres prissetting, salgsmetoder og finansielle ressurser o.l.
 2. Konkurranse
  Antall konkurrenter. Konkurransen mellom de forskjellige distributørene. Konkurransemidlene.

Velg så den distribusjonskanalen som gir best:

 1. ØKONOMI
 2. KONTROLL
 3. FLEKSIBILITET

Videre lesning

For å lære mer om hva distribusjon er og hvordan du kan bruke dette konkurransevirkemidlet i virksomhetens markedsføring anbefaler jeg at du leser de øvrige artiklene i denne artikkelserien om «Distribusjon». Hvilke andre artikler som inngår i denne artikkelserien finner du under.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: 1. Grunnleggende markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ProduktService og tjeneste >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedssystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Distribusjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Mellomleddets funksjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Distribusjon
 • Mellomleddets funksjon
 • Samarbeidsformer i distribusjonsleddet
 • Noen konsekvenser av samarbeidsformene
 • Distribusjonsmål
 • Distribusjonstrategi – skyve eller trekk prinsippet?
 • Distribusjonsform (intensiv, selektiv, eksklusiv distribusjon)
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Hylleplassering
 • Hylleplasselastisitet og varekategorisering
 • Reoler og hylleplassering
 • Hylleplassering og kunden
 • Hyllenes adferdstyring
 • Hylleplassavgifter
 • Planleggingmodell for valg av distribusjonstrategien
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.