Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


diffisjonsprosess-hastighetDiffusjonsprosessen til Rogers forteller ingenting om hvor raskt innovasjonen vil bli adoptert.

Det finnes ingen teorier eller modeller som kan benyttes for å estimere dette nøyaktig, men det finnes en del kjente faktorer som har innflytelse på diffusjonsprosessens hastighet.

Innovasjonens relative fordel

Jo større åpenbare fordeler innovasjonen gir, desto raskere vil den bli adoptert. For å avgjøre produktets relative fordel vil et naturlig referansepunkt være det nærmeste substitutt som foreligger på markedet i dag.

Innovasjonens forenlighet

Er innovasjonen i tråd med segment enes behov, ønsker, normer, verdier, holdninger, interesser, preferanser og atferdsmønster. Kulturelle forskjeller eller forskjeller i ulike sosiale lag og grupper, gjør at innovasjonen vil bli akseptert med ulik hastighet i markedet. Strider innovasjonen med referansegruppenes normer, verdier, preferanser eller rolleforventninger, vil det gå lang tid før innovasjonen blir adoptert, hvis den noen gang vil bli det.

Siden de stadig flere produkter blir kjøpt for å gi eieren/brukeren identitet. Den skal signalisere forbrukerens livsstil og verdi. Produktene som velges skal først og fremst styrke eierens selvbilde og dekke hans funksjonelle behov.

Innovasjonens kompleksitet

Hvis innovasjonen oppleves som komplisert og vanskelig, vil dette hemme diffusjons-prosessen. Mange vegrer seg for å kjøpe en avansert kalkulator, selv om de kunne ha stor nytte av den. Bare bruksanvisningen får de til å grøsse.

Innovasjonens risiko

Hvor stor risiko er det forbundet ved å adoptere innovasjonen. Desto større risiko, desto tregere vil diffusjonsprosessen gå. I denne sammenheng tenker vi ikke bare på økonomisk risiko. Risikoen vil bli vurdert på flere ulike mentale plan. Noe som illustrasjonen under indikerer.

Innovasjonens delelighet

Delelig het innebærer at forbrukeren får “testet” produktet. Du har sikker mange ganger fått tilbud om å smake på nye matvarer i butikken. Dette kalle sampling (stikkprøve).

Innovasjonens kommuniser barhet

En innovasjon kan være enkel eller vanskelig å kommunisere på markedet. Jo lettere det er for forbrukerne å forstå fordelen ved innovasjonen, desto raskere går diffusjonen.

Demografiske variabler

Demografiske variabler ved segmentene innovasjonen har også stor betydning for diffusjonen. Jo høyere utdanning og inntekt målgruppen har, desto raskere går diffusjonsprosessen. Også alder har en generell innflytelse på diffusjonsprosessen, da eldre konsekvent er mer kritiske enn yngre mennesker. Avhengig av hva innovasjonen går ut på vil hausstandstørrelse, bosted og sivilstatus ha innflytelse på diffusjonsprosessen.

Dagens behovstilfredsstillelse

Er det et åpenbart behov på markedet for å lansere et forbedret produkt. Føler forbrukerne at de i dag får dekt det behovet innovasjonen tar sikte på å dekke på en meget god måte, er det vanskeligere å få deres oppmerksomhet og aksept, enn om det er et åpenbart behov for forbedringer.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << DiffusjonsprosessenSchumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • «Hit spots»
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Produktutvikling
  Når vi vet at produkter har en begrenset levetid og at lønnsomheten vanligvis faller jo lenger ut i livssyklusen man kommer, jo viktigere er det å utvikle nye produkter.
  Innovation Managment
  Metoder og angrepsm&aring;ter for &aring; stimulere til nye tekniske ideer og ta h&aring;nd om dem.
  Diffusjonsprosessen
  Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen før de aksepterer en innovasjon (nyhet), men tiden det tar er forskjellig. Denne prosessen kalles diffusjonsprosessen og er noe vi tar fo...
  Den sosiale spredningprosessen ("jungeltelegrafen" / "vareprat")
  Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.
  Prisstrategi i ulike stadier av produktets livssyklus
  Prisen vil bli påvirket av hvor i livssyklusen et produkt befinner seg. Dette fordi såvel etterspørselen som kundene vil endre seg drastisk fra produktet blir lansert til det blir erstattet med et nyt...
  Implementeringsprosessen
  Implementeringfasen går i praksis ut på å planlegge hvordan innovasjonen skal lanseres ovenfor hvem og ved bruk av hvilke virkemidler.
  Gründer / entreprenør
  Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.
  Radikal innovasjon i etablert virksomhet
  Hva kreves for å klare å oppnå en radikal innovasjon i en etablert virksomhet? I denne artikkelen vil jeg prøve å belyse dette problemet.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.