De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 20 av 26 artikler om Selskapsetablering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


prosentsatserØnsker du å finansiere virksomheten din gjennom emisjon(er), dukker spørsmålet om hvor stor andel av virksomheten du ønsker at investorene skal kunne kjøpe fort opp.

I denne sammenheng er det en del prosentsatser som det er viktig å være klar over, hvis du driver et aksjeselskap.

90,1% = Rett til tvangsinnløsning
Kontrollerer du 90,1% av aksjene kan du tvangsinnløse de øvrige aksjonærene hvis ønskelig. Det vil si tvinge dem til å selge sine aksjer til deg.

66,7% = Kvalifisert flertall
Har du over 2/3 av aksjene i selskapet har du kvalifisert flertall og kan gjøre akkurat som du vil, med mindre større aksjeflertall ikke er nedfelt i vedtektene eller andre avtaler. Dette betyr at du fritt kan endre selskapets vedtekter og overstyre alle de andre aksjonærene i viktige saker, så lenge du holder deg innenfor lovverket.

50,1% = Simpelt flertall
Kontrollerer du 50,1% av aksjene har du simpelt flertall. Dette betyr at du kan overstyre de øvrige aksjonærene i alle saker som ikke krever kvalifisert flertall etter lovverket eller inngåtte avtaler.

33,4% = Negativ kontroll
Kontrollerer du 33,4% av aksjene i selskapet har du negativ kontroll og kan blokkere for alle endringer som krever kvalifisert flertall, f.eks. vedtektsendringer.

10% = Innsynsrett
Kontrollerer du 10% av aksjene i selskapet kan du innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis du finner dette nødvendig og du har full innsynsrett, dvs. at du kan kreve saker dokumentert av styret/ledelsen. Dessuten blokkerer du for en tvangsinnløsning ovenfor majoritetsaksjonæren.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?Investeringsavtaler >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Har du en forretningsidè du ønsker å realisere?
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.
 • Suksessfaktor 1 – Dyktig ledelse er helt avgjørende!
 • Suksessfaktor 2 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 3 – Markedet (markedskommunikasjon)
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Gründerens 7 faser
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Kapitaliseringfasen : – Hvordan finansiere forretningsideen?
 • Egenkapitalfinansiering
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!
 • Investeringsavtaler
 • Lånefinansiering
 • Vurdering av lånesøknader
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Tillatelser
 • De administrative arbeidsoppgavene
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Hvilke egenskaper må gründeren ha?
  Veien du må gå når du skal etablere en egen virksomhet kan både være lang og kronglete. Siden du heller ikke kan prøve og feile for å lære av egne feil, for så å gå tilbake å gjøre det riktige ved and...
  Hvordan mislykkes som grunder?
  Med etterpåklokskapens presisjon er det forholdsvis enkelt å liste opp forhold som gjør at forretningsideen og grunderkonseptet mislykkes. De viktigste årsakene er:
  Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
  Følger du denne fremgangsmåten ovenfor investormarkedet når du skal presentere din forretningside er du sikret suksess!
  Vurdering av lånesøknader
  I motsetning til en investor som kan se frem til en eventyrlig avkastning på investeringen sin, kan en lånegiver ikke se frem til noe annet enn sine regelmessige innbetalinger av opprinnelig lånebeløp...
  Hvordan lykkes som gründer?
  Det avgjørende er at du har et unikt markedstilbud som i kundens øyne gir klare fordeler i forhold til andre konkurrenter
  Etableringsfasen til selskapet
  En gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.
  Egenkapitalfinansiering
  Egenkapitalfinansiering vil si at grunderen selv og de øvrige deltakerne i selskapet skyter inn egne penger og andre verdigjenstander i selskapet.
  Selskapets idéfase
  Hvorfor ønsker du å starte et selskap? Alle grunderprosjekter starter med en idefase hvor ideen om å starte en ny virksomhet blir født av grunderen.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.