Behov, motiver og verdier


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 11 av 11 artikler om Persepsjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


xy-selgerstilDet finnes ingen standardisert inndeling av menneskelige verdier, men i følge Sætrang og Blinheim (1991) ser det ut til at våre verdier faller i tre hovedkategorier:

 1. Identitet (Oppdage, kjenne, bekrefte og forandre hvem du er)
 2. Fellesskap (Kjærlighet, sex, tilhørighet til gruppe eller religion)
 3. Potens (Ha gjennomslagskraft og innflytelse)

Noen vil kalle kategoriene ovenfor for behov, andre for motiver og atter andre vil kalle dem grunnverdier. Uansett ser disse temaene ut til å engasjere folk. Dersom de føler seg kraftløse (potens – tema), kjøper de seg ting eller gjør ting som gir dem denne følelsen. F.eks. sportsbiler med 400 HK, en cabin – cruiser, en dress med godt stoppede skuldre, to runder med kølla på golfbanen, noen slag tennis.

Føler folk seg isolert og alene (fellesskapstema), søker de en ny partner, kjøper en hund, kjøper video som kan sprite opp dagdrømmen, tar en runde i horestrøket, oppsøke en kristen menighet, besøke en venn e.l.

Vet du ikke helt hvem du er eller hvor mye du er verd (identitetstema), forandrer du frisyre, søker ny jobb, sjekker en pen, populær eller attraktiv partner, pusser opp badet, sminker deg, prøver noe nytt, tar etterutdannelse, flytter til en annen kant av landet osv. Kategoriene er ikke klart adskilt. En følelse av potens kan gi deg en følelse av hvem du er. Å vite hvem du er, kan gjøre det enklere for deg å ta kontakt med andre osv (Sætrang og Blindheim -91).

Her er en liste over verdier, ordnet etter grunnverdier (Sætrang og Blindheim –91).

Identitet Fellesskap Potens
berømmelse

selvrespekt

integritet

personlig ære

fin kropp

ungdommelighet

uavhengighet

ærlighet

trygghet

originalitet

karakter

yrkestittel

kjærlighet

familie – ære

attraktivitet

vennskap

religion

sex

omsorg

etikk

åpenhet

foreningsliv

lagsport

suksess

kreativitet

intelligens

penger

talent

antall sex – partnere

ambisjoner

karriere

stahet

helse

hevngjerrighet

fasthet

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hukommelse (selektivt minne)
    Andre artikler i serien er: 
 • Persepsjon
 • Selektiv eksponering: – Hvordan velger vi ut hvilke stimuli vi lar oss eksponere for?
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Selektiv oppmerksomhet: – Hvordan få oppmerksomhet?
 • Gestalt teoriene
 • Perseptuell organisering: – Hvordan organiserer vi sanseinntrykkene?
 • Hvordan tolker vi sanseinntrykkene? (Persepsjon og kognisjon)
 • Hvordan påvirke den selektive tolkningen?
 • Attribusjonsteori
 • Hukommelse (selektivt minne)
 • Behov, motiver og verdier
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Behov - målobjekt - ønske
  Hva er et behov? Hva er forskjellen på et behov og et ønske? I denne artikkelen ser jeg nærmere på disse to begrepene og hvilke teorier som finnes omkring disse begrepene.
  Behov og dissonans
  Lykkes man ikke med å tilby produkter/tjenester som dekker forbrukernes behov, vil man miste kundene og gå konkurs over tid. Å kartlegge og tilfredsstille behov er derfor selve essensen i moderne mark...
  Maslows behovhierarki
  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.
  McClelands behovsteori
  En teori som sammenfatter Maslows behovshierarki til 3 sentrale menneskelige behov: prestasjonsbehov, kontaktbehov og maktbehov
  ERG-teorien (behovsteori)
  En behovsteori som er utviklet av Alderfer, og som trekker Maslows behovsnivåer sammen til tre behovskategorier:
  Motiv og sammenblanding av behov
  Erfaring viser at mennesker har en tendens til å blande sammen behovene sine, og de foretar ofte handlinger for å kompensere et underskudd på et annet behov.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.