Behov og dissonans


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 6 artikler om Behov
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Skal man få noen til å kjøpe et produkt, må de føle at de får tilfredsstilt ett eller flere behov. (Man forventer å få noe igjen får man kjøper noe).

For en markedsfører er det derfor umåtelig viktig å avdekke disse behovene og ønskene. slik at det er mulig å utvikle produkter og/eller tjenester som dekker disse behovene. Lykkes man ikke med å tilby produkter eller tjenester som dekker forbrukernes behov på en optimal måte, vil man miste kundene og gå konkurs på lengre sikt. Å kartlegge og tilfredsstille behov er derfor selve essensen i moderne markedsføring.

Forbrukerorientert markedsføring

Illustrasjonen under viser hva som er det overordnede målet til enhver forbrukerorientert virksomhet, og hvordan de ved ulike virkemidler kan nå dette målet. Det må her påpekes at modellen er sterkt forenklet for oversikten og formålets skyld.

Å lykkes med å få kundene til å erkjenne at de har et behov eller problem det er verdt å bruke tid og penger på å løse gjennom å kjøpe virksomhetens markedstilbud er imidlertid langt enklere sagt enn gjort. I følge Regjeringen.no er det minst 16 trinn virksomhetens markedsføring må bringe kunden igjennom for å oppnå målet om å dekke deres behov og løse deres problemer på en måte som overgår deres forventninger til sluttresultatet (se modellen under).

behov-solution

Dissonans

I hvilken grad bedriften lykkes i å tilfredsstille kundens behov, bestemmes av hvordan kunden opplever kjøpet. Alle forbrukere har en rekke forventninger til produktet før de går til anskaffelse av det. Opplever man at kjøpet ikke lever opp til forventningene blir kunden skuffet, og det oppstår det vi kaller negativ dissonans. Dissonans er en betegnelse vi bruker for å indikere:

Forskjell mellom forventning og opplevd tilstand

Men dissonansen trenger ikke alltid å være negativ. Den kan også være positiv. Positiv dissonans oppstår hvis kundens opplevelse av kjøpet overgår forventningene vedkommende hadde til kjøpet, og er en garanti for at kunden kommer tilbake igjen. En harmonisk kjøpssituasjon har vi når produktet lever opp til kundens forventninger.

Kundens forventninger                >          Kundens opplevelse av kjøpet                  = Negativ dissonans

Kundens forventninger         =          Kundens opplevelse av kjøpet         = Harmoni

Kundens forventninger         <          Kundens opplevelse av kjøpet         = Positiv dissonans

Skal man lykkes i det lange løp må man unngå negativ dissonans for nærmest enhver pris. All erfaring viser at man kan gjøre hundre bra ting uten at noen legger merke til det, men gjør man en dårlig jobb kan man være sikker på at alle får høre om det.

Markedsføringen overordnede mål er derfor:

Å skape en positiv dissonans til virksomhetens verditilbud.

Med verditilbud menes «alt kunden legger vekt på i forbindelse med anskaffelse og bruk av et produkt eller tjeneste«.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Behov – målobjekt – ønskeMaslows behovhierarki >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Behov og dissonans
 • Maslows behovhierarki
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Motiv og sammenblanding av behov
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Behov - målobjekt - ønske
  Hva er et behov? Hva er forskjellen på et behov og et ønske? I denne artikkelen ser jeg nærmere på disse to begrepene og hvilke teorier som finnes omkring disse begrepene.
  Maslows behovhierarki
  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.
  McClelands behovsteori
  En teori som sammenfatter Maslows behovshierarki til 3 sentrale menneskelige behov: prestasjonsbehov, kontaktbehov og maktbehov
  ERG-teorien (behovsteori)
  En behovsteori som er utviklet av Alderfer, og som trekker Maslows behovsnivåer sammen til tre behovskategorier:
  Behov, motiver og verdier
  Det finnes ingen standardisert inndeling av menneskelige verdier, men det ser det ut til at våre verdier faller i tre hovedkategorier:
  Motiv og sammenblanding av behov
  Erfaring viser at mennesker har en tendens til å blande sammen behovene sine, og de foretar ofte handlinger for å kompensere et underskudd på et annet behov.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.