Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler om Holdninger
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 9 av 11 artikler om Persepsjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Attribusjon dreier seg om å:

Tilskrive egenskaper eller årsaksforklaringer til begivenheter, atferd, ting og personer

Attribusjonsteori handler om stilskriving av årsak til atferd. Det vil si hvilke årsaker vi tilskriver en annen persons atferd og handlinger. Pionerer i attribusjonsforskningen var de amerikanske psykologene Fritz Heider og Harold Kelley.

Som vi husker fra gjennomgangen av persepsjon har forskning vist at mennesket har en tendens til å plassere årsaker eller egenskaper i nesten nytt og pine – alt etter situasjon og person. For en markedsfører er det derfor viktig å klare å ta styringen over folks attribusjoner, slik at du plasserer bedriften og bedriftens produkter på rett sted. Det gjelder å få dem til å “se” at Blenda er noe helt annet enn UMO, selv om det er vanskelig å se forskjellen i vasken ved første øyekast. Attribusjon går ut på å få kunden til å forstå at det er ROLEXen som er årsaken til den økte respekten du har fått i din vennekrets og ikke noe annet. Prinsippene brukes derfor ofte i arbeidet med å unngå etterkjøpsdissonanse. 

Indre og ytre attribusjon

Vi skiller mellom indre og ytre attribusjon. Dersom vi tilskriver en persons atferd til personen selv og dens egenskaper kaller vi dette indre attribusjon. Tilskriver vi atferd til omgivelsene eller målobjektet kaller vi dette for ytre attribusjon.

Indre attribusjon

Forklaring av årsaker til handlinger med henvisning til stabile egenskaper ved persepsjon. Man tilskriver en persons atferd til personen selv og dens egenskaper.

Ytre attribusjon

Forklaring av årsaker til handlinger med henvisning til situasjonsbestemte faktorer. Man tilskriver en persons atferd til omgivelsen eller målobjektet. Årsaker til atferd tillegges faktorer utenfor personen, som for eksempel oppgavens vanskelighet eller flaks.

Gjør produktet til helten

Oppnår man plutselig gode resultater på eksamen kan man tilskrive æren flere forhold. Her følger noen mulige forklaringer som man kan bruke for å overbevise seg selv om hva som var årsaken:

 • Jeg har forberedt med grundig og har kun min egen dyktighet å takke (indre attribusjon)
 • Det kommer av den nye foreleseren (ytre attribusjon)
 • Jeg var spesielt opplagt den dagen (indre attribusjon)
 • Det skyldes det nye dataprogrammet og det nye datautstyret som har gjort læringen enklere (ytre attribusjon)

For en markedsfører er det viktig at brukeren gir produktet noe av æren for suksessen.

Ego-beskyttende attribusjon
Det har vist seg at folk er generelt tilbøyelig til selv å ta æren for suksess, mens omgivelser og produkter får skylden for feiltrinn og vanære (defensiv attribusjon).

I dette ligger det at hvis brukerne mislykkes, har de en tendens til å gi produktet hele skylden, selv om det kun er deres egen skyld. Det er derfor viktig å være bevisst hva man lover kundene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Konsistensteorier (balanseteori og dissonansteori)
    Andre artikler i serien er: 
 • Holdninger
 • Enkomponent-modellen (holdninger)
 • Trekomponentmodellen (holdninger)
 • Multikomponentmodellen (holdninger)
 • Holdningsendringer
 • Konsistensteorier (balanseteori og dissonansteori)
 • Attribusjonsteori
 •   Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Hvordan påvirke den selektive tolkningen?Hukommelse (selektivt minne) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Persepsjon
 • Selektiv eksponering: – Hvordan velger vi ut hvilke stimuli vi lar oss eksponere for?
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Selektiv oppmerksomhet: – Hvordan få oppmerksomhet?
 • Gestalt teoriene
 • Perseptuell organisering: – Hvordan organiserer vi sanseinntrykkene?
 • Hvordan tolker vi sanseinntrykkene? (Persepsjon og kognisjon)
 • Hvordan påvirke den selektive tolkningen?
 • Attribusjonsteori
 • Hukommelse (selektivt minne)
 • Behov, motiver og verdier
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Holdninger
  En holdning er en lært tilbøyelighet til å reagere gjennomgående positivt, negativt eller nøytralt på et objekt
  Trekomponentmodellen (holdninger)
  Den mest brukte holdningmodellen, og går ut på at en holdning består av tre komponenter; kognisjon, emosjon og konasjon (adferdstendens).
  Enkomponent-modellen (holdninger)
  Enkomponent modellen ser på en holdning som en faktorer med to mulige holdninger: positiv eller negativ.
  Multikomponentmodellen (holdninger)
  Multikomponentmodellene prøver å si noe om forbrukerens holdninger til et holdningsobjekt, for eksempel et produkt, en tjeneste, et system e.l.
  Holdningsendringer
  Holdninger er en lært tilbøyelighet. Det som er lært kan avlæres og omlæres, men det krever at vi vet hvilket logisk nivå holdningen er på
  Konsistensteorier (balanseteori og dissonansteori)
  Konsistensteoriene tar utgangspunkt i at mennesket har behov for å skape mening og oppnå harmoni (konsistens) mellom egne og andres holdninger
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.