Annuitetsmetoden


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 5 av 13 artikler om Investeringanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Med annuitetsmetoden fordeler vi netto nåverdi for et prosjekt med konstante beløp ut over prosjektets levetid. Denne metoden er altså en alternativ presentasjon av netto nåverdi for prosjektet.

Metoden kan være hensiktsmessig når prosjektet har konstante innbetalingsoverskudd. Da fordeler vi først investeringsbeløpet ut over prosjektets levetid som et annuitetslån med kapitalforbruk (avdrag) og kapitalkostnad (renter). Deretter beregner vi et årlig overskudd (OV) som innbetaling minus kapitalforbruk og kapitalkostnad.

La oss demonstrere annuitetsmetoden ved å se på eksemplet fra side 144 der vi investerer 500 kr i et prosjekt og får tilbake 120 kr hvert år i 5 år. Avkastningskravet er 8 %.

Først fordeler vi investeringsbeløpet med kapitalforbruk og kapitalkostnad ut over prosjektets levetid. Kapitalkostnaden er lik avkastningskravet. Dette tilsvarer et annuitetslån på 500 kr over 5 år til 8 % p.a.:

Så beregner vi overskudd pr. år som innbetaling minus kapitalforbruk og kostnad:

OV = = 120 – 125,25 = –5,25

Det betyr at vi er 5,25 kr dårligere stilt per år ved å investere i dette prosjektet fremfor å investere til 8 %. Netto nåverdi for prosjektet blir naturligvis summen av overskuddenes nåverdier:

Kilde:

Denne artikkelen er hentet fra Kompendiet til Morten Helbæk, 2014 – https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194597/Helbæk.pdf

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Investeringanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)Tilbakebetalingsmetoden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Investeringskalkyle
 • Kontantstrømanalyse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Annuitetsmetoden
 • Tilbakebetalingsmetoden
 • Kapitalrasjonering
 • Avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Økonomisk levetid
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.