Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Kommunikasjonsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


En anbefalt arbeidsmodell for å utarbeide en kommunikasjonsplan som er integrert med virksomhetens øvrige planer er denne modellen:

kommunikasjonplan

Situasjonsanalyse:
Start med en situasjonsanalyse som har som mål å avdekke om markedstilbudet holder mål i forhold til sine konkurrenter og kundenes behov, forventninger og kravspesifikasjoner.

Oppgave diagnose:
Følg opp situasjonsanalysen med en oppgavediagnose som avdekker hvilken prioriterte kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor med hensyn til sine valgte målgrupper og i forhold til sine konkurrenter.

Valg av målgruppe:
Velg ut hvem som er målgruppen for kommunikasjonsplanen, og prioriter dem etter viktighet. Normalt vil dette være de markedssegmentene og kundegrupper hvor kjøpssansynligheten er størst og som har det største vekstpotensialet.

Nivå for innsats:
Hvor mye tid, penger og ressurser skal brukes på kommunikasjonsvirkemidler i planperioden? Sett opp en ramme for hvor mye tid og penger som kan benyttes på tiltakene og virkemidlene i kommunikasjonsplanen.

Kommunikasjonmål:
Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal løses ovenfor målgruppen? Sett opp og prioriter kommunikasjonsmålene etter viktighet.

Kommunikasjonstrategi

Et kart som viser hvordan kommunikasjonsoppgavene skal løses slik at kommunikasjonmålet blir nådd.

Kommunikasjonmiks (promotion-miks)

En angivelse av hvordan kommunikasjonvirkemidlene skal brukes sammen med de øvrige konkurransevirkemidlene for å nå virksomhetens markedsmål og løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver. 

Implementeringstrategi:
Hvordan skal kommunikasjonsplanen implementeres med virksomhetens øvrige planer og i organisasjonen forøvrig?

Tidsplan:
Når skal tiltakene gjennomføres og av hvem?

Kontroll:
Hvordan skal virksomheten måle effekten av de strategiene og tiltakene som er trukket opp i kommunikasjonsplanen?

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << KommunikasjonsplanSituasjonsanalyse (analyse av markedssystemet) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.