Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler om Kommunikasjonsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


En anbefalt arbeidsmodell for å utarbeide en kommunikasjonsplan som er integrert med virksomhetens øvrige planer er denne modellen:

kommunikasjonplan

Situasjonsanalyse:
Start med en situasjonsanalyse som har som mål å avdekke om markedstilbudet holder mål i forhold til sine konkurrenter og kundenes behov, forventninger og kravspesifikasjoner.

Oppgave diagnose:
Følg opp situasjonsanalysen med en oppgavediagnose som avdekker hvilken prioriterte kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor med hensyn til sine valgte målgrupper og i forhold til sine konkurrenter.

Valg av målgruppe:
Velg ut hvem som er målgruppen for kommunikasjonsplanen, og prioriter dem etter viktighet. Normalt vil dette være de markedssegmentene og kundegrupper hvor kjøpssansynligheten er størst og som har det største vekstpotensialet.

Nivå for innsats:
Hvor mye tid, penger og ressurser skal brukes på kommunikasjonsvirkemidler i planperioden? Sett opp en ramme for hvor mye tid og penger som kan benyttes på tiltakene og virkemidlene i kommunikasjonsplanen.

Kommunikasjonmål:
Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal løses ovenfor målgruppen? Sett opp og prioriter kommunikasjonsmålene etter viktighet.

Kommunikasjonstrategi

Et kart som viser hvordan kommunikasjonsoppgavene skal løses slik at kommunikasjonmålet blir nådd.

Kommunikasjonmiks (promotion-miks)

En angivelse av hvordan kommunikasjonvirkemidlene skal brukes sammen med de øvrige konkurransevirkemidlene for å nå virksomhetens markedsmål og løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver. 

Implementeringstrategi:
Hvordan skal kommunikasjonsplanen implementeres med virksomhetens øvrige planer og i organisasjonen forøvrig?

Tidsplan:
Når skal tiltakene gjennomføres og av hvem?

Kontroll:
Hvordan skal virksomheten måle effekten av de strategiene og tiltakene som er trukket opp i kommunikasjonsplanen?

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << KommunikasjonsplanSituasjonsanalyse (analyse av markedssystemet) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Markedskart (målgruppekart)
  Markedskartet, ogs&aring; kalt  m&aring;lgruppekart, er et strategisk planleggingsverkt&oslash;y for kommunikasjonsplanlegging, og kan benyttes p&aring; mange m&aring;ter i en situ...
  Kommunikasjonsmål
  Angivelse av hvilke mål markedskommunikasjonen til virksomheten skal jobbe mot for å hjelpe virksomheten til å nå sitt markedsmål.
  Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
  Mens oppgavestrategien forteller hvilke kommunikasjonsoppgaver kommunikasjonplanen skal løse, angir virkemiddelstrategien hvilke kommunikasjonvirkemidler som skal benyttes for å løse disse oppgavene/m...
  Utformingstrategi
  Er å trekke opp strategiske retningslinjer for valg av symboler slik at kommunikasjonsinnholdet blir formidlet til de ulik målgruppene i overensstemmelse med forutsetningene.
  Media-strategi (media plan)
  Media-strategiens oppgave er å angi bedriftens/produktet/varemerkets medievalg på lang, mellomlang og kort sikt, og nedfelles normalt i en media plan som støtter opp under og som er koordinert med kom...
  Styring og kontroll av markedsplanen
  For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.
  Implementeringstrategi
  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.
  Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
  Målgruppe Før du kan starte arbeidet med å avdekke hvilke kommunikasjonsoppgaver virksomheten står ovenfor og hvilke virkemidler som skal brukes for å løse dem, må du først definere hvem som er målgr...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.