Analyseteknikker for dataanalysen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 10 artikler om Dataanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Etter at du har gjort forarbeidet for dataanalysen, slik vi har beskrevet i de foregående artiklene er det på tide å velge hvilke analyser vi skal gjennomføre for å analysere dataene vi har samlet inn.

Valget av analyseteknikker er selvfølgelig avhengig av problemstillingen og datainnsamlingmetoden vi har valgt. Samt om vi har å gjøre med kvantitative eller kvalitative data og variablene sine målenivå.

Det store mangfoldet av analyseteknikker som finnes for dataanalysen kan grupperes i følgende kategorier:

Til hver av disse kategoriene har vi utviklet en egen artikkelserie som tar for seg de mest sentrale analyseteknikkene i kategorien. Klikk på den kategorien du ønsker nærmere informasjon om.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Dataanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Synkron- eller diakron analyse?Hypoteseprøving >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Dataanalyse
 • Arbeidsmodell for dataanalysen
 • Den analytiske vitenskaplige metode
 • Kategorisering, koding og indekseringsspråk
 • Inndelingskriverier for dataanalysen
 • Antall kategorier (dataanalyse)
 • Protokoll, ordningsobservatorer og notasjon
 • Synkron- eller diakron analyse?
 • Analyseteknikker for dataanalysen
 • Hypoteseprøving
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.