Bivariate analyser – analyse av to variabler


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 1 av 13 artikler om Bivariat analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Vi kommer ikke utover det beskrivende planet om man nøyer seg med å analysere hver variabel for seg i form av univriat analyser. Som regel ønsker vi å så i noe om relasjoner mellom to variabler og finne mulige årsakssammenhenger. Slike analyser kaller vi for bivariate analyser og betyr:

«Analyse av sammenhengen mellom to variabler»

For å kunne analysere sammenhengen mellom to variabler må vi koble sammen to frekvensfordelinger ved å krysstabulere dem. Da får vi en helt ny tabell vi kan analysere videre.

Vi skal her se litt på de analysemetodene som her kan være aktuelle.

Denne artikkelen og resten av artiklene i denne artikkelserien kan lastes ned og leses som en e-bok ved å klikke her !

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Krysstabulering og marginalfordeling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariate analyser – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet
 • DEL
  Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler som har etablert en rekke selskaper de siste 20 årene. Samtidig som har han lang styre- og topp-leder erfaring. Han er utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH, og jobber til daglig som daglig leder i OnNet. På hobbybasis er han i tillegg ansvarlig redaktør for eStudie.no. Les mer.