Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 28 av 51 artikler om Økonomi >> Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


marshallEngelskmannen Alfred Marshalls analyser av kostnader, produksjon og etterspørsel har utgjort hjørnenestene i mikroøkonomisk teori frem til i dag. Hans store mesterverk var boka «Prinsiples Of Economics» som kom ut i 1890. Den gav en grunnleggende beskrivelse av samspillet mellom tilbud og etterspørsel. Boka tok for seg bl.a. «markedkrysset», «Simultan Metoden» og «priselastisiteten (ep)».

Alfred Marshall mente at noe måtte gjøres for å forbedre arbeidernes vilkår i samfunnet og fortsatte å bygge på Ricardos teorier, men med store forandringer. Den største var at Marshall ville utvikle en vitenskap om hvordan ting er, ikke hvordan de bør være. Han mente også at Ricardos største feil var at samfunnet ikke endret seg, men Marshall var da heller ingen politiker slik som Ricardo. Når det gjeller metode for vitenskapene var Adam Smith det store forbildet.

Marshalls tidsfaktor

Mens Ricardo ikke hadde med noen tidsfaktor i teoriene sine, lagde Marshall en tabell over tidsfaktorene i økonomien. Den består av fire tidsperspektiver:

                                   – Markedsperiode 

                                   – Det korte løp

                                   – Det lange løp

                                   – 100 års perspektivet

Hvordan økonomien kommer til å utvikle seg var avhengig av hvilket tidsperspektiv man ser økonomien i. Marshall mente at de tiltakene som gav negative resultater i på kort sikt, kunne gi positive resultater på lang sikt.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Nyklassikernes målHva bestemmer prisen (Partiell likevekt)? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.