Noterte aksjer

Aksjer som omsettes på Oslo Børs ASA. Det vil si aksjer som du kan kjøpe og selge via et meglerhus eller Internett megler som er knyttet opp mot Oslo Børs.

Det norske aksjemarkedet

Aksjemarked er et marked hvor det kjøpes og selges aksjer. Med marked menes:Et sted hvor en kjøper og selger møtes for å gjennomføre en transaksjon.Aksjemarkedet...

Investor, trader eller en mellomting?

Hva er du? En investor, trader eller en mellomting? Motivet ditt avgjør hvordan vi tenker og handler i aksjemarkedet.

Hvordan tjene penger på aksjer?

Det er flere måter folk kan tjene penger på aksjer - enten vi snakker om aksjeporteføljer eller enkeltaksjer.

Ulike typer aksjehandel

Det finnes mange ulike former for aksjehandel. Dette er de vanligste formene for aksjehandel

Aksjekurs

Aksjesparing og aksjespekulasjon går ut på å kjøpe en aksje en en kurs og selge den senere for en høyere kurs enn det man selv kjøpte aksjen for.

De magiske prosentsatsene i aksje- og allmennaksjeselskaper

Ønsker du å ta en strategisk investering i et aksje- eller allmennaksjeselskap finnes det en del magiske eierprosentsatser som det er viktig å være klar over

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet

Investor relations

Med investor relations menes: "Arbeidet virksomheten legger ned i å skape og opprettholde varige relasjoner til sine investorer (aksjonærer), kreditorer, verdipapir institusjoner og finansmedia"

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.