Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 12 artikler om Strategisk planlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Strategisk planlegging vil si å legge langsiktige planer for hele virksomheten, og ikke bare deler av den.

Normalt strekker denne planleggingen seg over tre tidsperspektiver

 1. Langsiktig planlegging
 2. Mellomlang planlegging
 3. Kortsiktig planlegging

Til hver av tidsperspektivene bør det utvikles en plan som tar for seg dette tidsperspektivet, slik som vist i illustrasjonen under.

Den langsiktige planen trekker opp kursen for de kommende 5 årene, mens den mellomlange tar for seg de neste 2-3 årene. Den kortsiktige planen konsentrerer seg utelukkende om det kommende året. Skal den langsiktige planen nås, må den mellomlange og kortsiktige planen bygge opp under den langsiktige planens mål og strategier.

Av disse tre planleggingnivåene inngår bare de strategiske planene i den strategiske kjernen.

Strategisk plan

Den strategiske planen skal gi svar på spørsmål av typen:

 • Hvordan ser bedriften på fremtiden? 
 • Hva er det vi ønsker å oppnå på lang- og kort sikt ?
 • Hvor ligger de største vekstmulighetene?
 • Hvordan vil situasjonen i fremtiden bli ?

Den strategiske planen er en langsiktig plan som strekker seg normalt 3 – 5 år inn i fremtiden. Den skal angi bedriftens langsiktige kurs, være et referansepunkt i hverdagen og sørge for at bedriften ikke havener i disharmoni med markedet. Gjennomføres planen riktig vil den sørge for at bedriften til enhver tid er i stand til å tilfredsstille markedets behov, og den vil sørge for at organisasjonen opererer på de mest lovende markedene og produktområdene.

Selv om den strategiske planen er en langsiktig plan, må den ikke oppfattes som et bindende dokument. Dette fordi alle organisasjoner er noe «organisk og dynamisk» som stadig er under utvikling og forandring, det samme bør planen være. Langtidsplanen skal kun angi bedriftens kurs og være et referansepunkt i hverdagen. Kursen planen trekker opp, skal fungere som en «indikator» og ikke en «bibel» for hvordan de kortsiktige planene, målene og strategiene bør legges opp.

Taktisk plan

Den strategiske planen bør støttes av en taktisk plan. – en plan som har mål å nå den strategiske planen. Mens den strategiske planen kun trekker opp retningslinjene for virksomheten, er den taktiske planen en mer detaljert oversikt over de kortsiktige mål og tiltak. Den taktiske planen strekker seg derfor normalt over 2 – 3 år fremover.

Handlingsplan

Handlingsplanen er den operative planen, og tar for seg planene for det kommende året. Den angir kortsiktige mål, bruk av virkemidler og koordinering av aktiviteter. Her finner vi en oversikt over budsjetter, tidsplaner og en fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver. Handlingsplanens mål å nå de målsetningene som er trukket opp gjennom den taktiske planen.

Altfor ofte blir planleggingen og -innsatsen henvist til det tredje stadie. Det betyr at aktivitetene og tiltakene ikke får klare mål for hva de skal oppnå på lengere sikt. Å bygge opp en profil og få tillit i markedet krever langsiktig planlegging. Alle  markedsaktiviteter, ansettelser, omorganiseringer, beslutninger og investeringer bedriften tar skal på lang sikt nå disse målene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Strategisk planleggingHvorfor strategisk planlegging ? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Strategisk planlegging
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Hvorfor strategisk planlegging ?
 • Mål og målsetninger
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Strategi
 • Taktikk
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Strategikart
 • Hvordan organisere planleggingen?
 • Strategiske hovedhindringer
 • Mintzberg sine 10 strategi skoler
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Mål og målsetninger
  Definisjon av begrepene mål og strategi, en angivelse av hvilke måltyper som finnes og en gjennomgang av hvorfor enhver organisasjon trenger mål og en strategi å styre etter.
  Hvordan organisere planleggingen?
  Den strategiske planen må den involvere alle ansatte, og du bør fokusere på prosessen og ikke på selve planen.
  Sammenhengen mellom mål - strategi - analyse
  Hvilken arbeidsmodell bør vi følge i vår strategiske planlegging= Her går vi igjennom sammenhengen mellom mål og strategi.
  SMART og HD Cord krav til et mål
  Hva kjennetegner gode mål og hvordan bør de utformes? I denne artikkelen ser vj nærmere på akkurat dette spørsmålet.
  Strategi
  Strategi er en angivelse av de tiltakene og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå et mål. I denne artikkelen går vi igjennom begrepet
  Strategisk planlegging
  Strategisk planlegging vil si å legge langsiktige overordnede planer for virksomheten. En strategisk plan består i hovedsak av fire elementer
  Strategikart
  Et strategikart er et rammeverk som prøver vise hvilke sammenhenger som finnes mellom de ulike perspektivene i virksomheten
  Taktikk
  Strategi er rettet mot å oppnå overordnede og langsiktige mål, mens en taktikk er mer kortsiktig og rettet mot å oppnå delmål og de handlingsvalgene og handlingsmønstrene vi følger i den hensikt å ove...
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.